Fullwidth Page

ABCbox hvad er det?

ABCbox er et læringspil der giver mulighed for at lære begreber og fakta, hurtigt, sjovt og nemt. Eleverne får nemmere ved at forstå når de kan ”sproget”. Undervisningen kan således have fokus på forståelse, anvendelse og perspektivering.

Bruger om ABCbox

Som en elev på 14 år har skrevet til mig:

ABCbox fysik-kemi har hjulpet mig med at sætte tingene i system, og det har gjort det både lettere og sjovere at lære, og det betyder, at jeg bedre har kunnet huske det hele.

 

Læs evt. mere på ABCbox.dk

 

ABCbox findes pt til grundskolens fysik/kemi samt til den gymnasiale undervisning i kemi C, B og A samt fysik C.