Disclaimer

Formålet med ABCbox.dk er at formidle brugen af ABCbox samt bestilling.

Portalen forsøger at sikre, at alle informationer er så præcise som muligt, men fraskriver os ethvert ansvar for tab eller skade – såvel direkte som indirekte – der måtte opstå som følge af brugen af informationer fra ABCbox.dk. ABCbox.dk og hele dens indhold er leveret uden nogen form for garanti. Dette gælder ligeledes indhold fra indholdsleverandører og samarbejdspartnere, der forefindes på denne web-site. Ethvert link til tredjemands-server er uden ansvar for os, ligeledes er indholdet eller pålideligheden af siderne, der linkes til. Der foretages – ved optagelse – altid en vurdering og evaluering af alle links på portalen. Det anbefales derfor altid at verificere vigtige informationer, inden de bliver anvendt.

På ABCbox.dk vil der ikke kunne findes: Pornografi af nogen art, racistiske holdninger og/eller menneskesyn, holdninger og/eller menneskesyn, der i øvrigt krænker menneskerettighederne eller informationer, services der skønnes at være i strid med dansk lovgivning.

Ingen informationer publiceres eller offentliggøres på ABCbox.dk uden en gennemgang og godkendelse af redaktionen. Portalen overvåges løbende mht. indhold, information og materiale.

Hvis der mod ABCboxs virksomhedspolitik, skulle være link på med indhold som ovennævnt, modtager redaktionen gerne information herom øjeblikkeligt på e-mail.