Kemi

ABCbox fysik-kemi

ABCbox fysik-kemi

ABCbox fysik-kemi Hvad findes på flashkortene? I ABCbox tænkt til fysik-kemi findes følgende kategorier: Alkaner, Atomer, Dekadiske præfikser, Tilstandsformer, Ioner, Laboratorieudstyr, Multiplikative præfikser, Symboler, Celcius og kelvin, Elektrisk kredsløb, Radioaktivitet, Stofklasser, Syrer og baser. Hvad koster ABCbox? ABCbox fysik-kemi til 7-10. kl (grundskole) med 142 flashkort: 160 kr. pr. stk. ved[…]

Læs mere »