ABCbox fysik-kemi

Hvad findes på flashkortene?

ABCbox fysik-kemi

I ABCbox tænkt til fysik-kemi findes følgende kategorier:
Alkaner, Atomer, Dekadiske præfikser, Tilstandsformer, Ioner, Laboratorieudstyr, Multiplikative præfikser, Symboler, Celcius og kelvin, Elektrisk kredsløb, Radioaktivitet, Stofklasser, Syrer og baser.

Hvad koster ABCbox?

ABCbox fysik-kemi til 7-10. kl (grundskole) med 142 flashkort: 160 kr. pr. stk. ved køb af mere end 9 stk. Ved færre er prisen 196 kr. pr. stk.

Ved køb af klassesæt på 30 stk. leveres kasserne inkl. kuffert.

De anførte priser er excl. moms, forsendelse og håndtering.

Hvordan bestiller jeg ABCbox?

Ved køb af færre end 30 stk kan kuffert tilkøbes for 500 kr.
Indretningen tilpasses til antallet af ABCbox.