“Jeg har afprøvet ABC-bokse på C-niveau med to forskellige kemi-hold.
Jeg har oplevet, at det bidrager positivt med ABC-bokse i undervisningen. Det tyder på, at eleverne både synes det er sjovt og lærerigt.
Jeg prøvede først at lade eleverne bruge ABC-bokse som det første i timen, men jeg er i stedet for gået over til, at det er noget, jeg bruger midt i timen. Efter en masse tavleundervisning eller en masse opgaver kan det virke aflastende og forfriskende for eleverne at arbejde med ABC-bokse engang midt i undervisningen. Så mit eget indtryk er, at det er den bedste måde at udnytte dem på.
Særligt først på året er det godt, at der gives tydelige instruktioner til, hvordan de skal bruges, og som lærer er det godt at gå rundt og tjekke, om nogen har spørgsmål til enkelte af kortene. Men der går ikke lang tid før eleverne er selvkørende.
Det kan være forvirrende for eleverne, at de møder hele årets pensum fra starten af året, men til gengæld kan de genkende det senere på året. Det er dejligt, når tingene er lidt velkendte i forvejen.
Langt de fleste af kortene er meget centrale, men der er nogle ting, vi ikke er kommet omkring i min undervisning, særligt blandt apparaturet. Fx er mine elever ikke stødt på et “urglas” i noget forsøg.
Andre gange har det omvendt været en anledning for mig til at fx vise en skilletragt frem og forklare om, hvad det er. Hvis ikke det var for ABC-boksene, var vi sikkert ikke kommet ind på det i undervisningen.

Så min anbefaling til brug af ABC-bokse er:

  • Brug ABC-bokse midt i timen som en slags “pause”
  • Brug hyppigt ABC-bokse, men kort tid af gangen (fx 5 minutter)
  • Alle kemi-kollegaer skal indbyrdes aftale, at kufferten med ABC-bokse kun bruges til ét hold af gangen. På den måde kan den enkelte elev få sin egen boks uden kortene rodes sammen af andre elever. Jeg har selv oplevet kollegaer, der uanmeldt har brugt dem i deres undervisning, hvilket har forvirret eleverne.
  • BRUG ABC-bokse, det kan klart anbefales!

Jeg regner fortsat med at bruge ABC-bokse. Det er dejligt med materialer, og fint, at det hele ikke behøver være online hjemmesider eller andre IT-virkemidler. Det er der mange muligheder med i forvejen.” Rasmus Najbjerg, Kalundborg Gymnasium